Een sprint impliceert snelheid. Dat is precies waar we voor gaan, maar zonder afbreuk te willen doen aan de inhoud. Bij een design sprint zorgen we voor een ruimte waar ongestoord gewerkt kan worden en kiezen we voor snelheid waar mogelijk. Het sprint team bestaat uit mensen van Spankracht en medewerkers van onze klant. Telefoons staan uit. We werken zoveel mogelijk op papier. Intuïtief. Zo ontstaan op de eerste dag vaak al onverwacht resultaten.

Shortcut Design Sprint

Een design sprint kan 1 dag duren, maar ook meerdere dagen. Dat hangt af van de omvang en complexiteit van het vraagstuk. Maar onafhankelijk van de duur van de sprint doorlopen we altijd deze stappen:

  1. Empathize – We starten de dag met het zoeken naar de consensus. Waar vinden we elkaar en wat zijn de gezamenlijke ambities?
  2. Define – De tweede stap gaat over de definitie. We kaderen af om dicht bij de kern te blijven en zo de snelheid van het proces te borgen.
  3. Ideate – Geeltjes, Flip-overs, benzinestiften, alles is geoorloofd om jouw idee te delen met de groep.
  4. Prototype – Hoe zien jouw ideeën eruit als je ze toepast? Denk eens na over een mailing, website of sticker.
  5. Test – Aan de slag. Probeer het maar. Ontwikkel een functioneel ontwerp en leg dit voor aan een gebruiker. Verzamel de feedback en maak je klaar voor de lancering.
  6. Implement – Tijd om alles bij elkaar te laten komen en het echt te laten vliegen. 
Design Sprint Schema

Welk probleem wil je structureel oplossen? Wat is de historie en in welke context staat deze uitdaging? Welke doelstellingen kan je definiëren en op wie heeft het impact? Allemaal vragen die we in de eerste fase van een Design Sprint beantwoorden om verder te komen.

Direct een design sprint plannen?

Neem contact op met Bastiaan